SEMIFINALS 2013 Saturday 23.11 12:00 AND 17:00

ot-25 ot-25a ot-26 ot-26a ot-27 ot-27a ot-28 ot-28a ot-29 ot-29a ot-30 ot-30a ot-31 ot-31a ot-32 ot-32a ot-33 ot-33a ot-34 ot-34a ot-35 ot-35a ot-36 ot-36a ot-37 ot-37a ot-38 ot-38a ot-39 ot-39a ot-40 ot-40a ot-41 ot-41a ot-n3 ot-n3a ot-n4 ot-n4a